Toy Chess : Block Puzzle codes – Update 06/2024

Continue reading to find out Toy Chess : Block Puzzle codes information. A comprehensive list of the complete new Toy Chess : Block Puzzle Codes to redeem in the game. Developed by BBANGYA SOFT, Toy Chess : Block Puzzle acts as a game.

Within this article, we’ll give you codes for Toy Chess : Block Puzzle. Kindly bookmark this page and visit this page frequently for updated compilation of valid codes.

Toy Chess : Block Puzzle codes – Update 06/2024

New Toy Chess : Block Puzzle code

Codes Rewards
SUP11F42C30 Use this code to get 300 token your reward
SVIP2A740C8E Use this code to receive 300 EXP reward
TWEET5C178318 Use this code to obtain 100 gems reward
SUP5CAB67B6 Redeem this code to get 100 gems your reward
SVIP8E6739A Redeem this code to receive 100 EXP reward
LIV7279DC42 Redeem this code to obtain 100 token reward
FAT4FB27CBE Input this code to obtain 1000 diamon your reward
FAT7DF758E8 Use this code to obtain 500 gold your reward
HOT3C0337DA Input this code to receive 100 token your reward
FAT59B8E41 Redeem this code to obtain 200 power reward

Toy Chess : Block Puzzle event code

 • NEW7D495476
 • TOY73BDE800
 • LIV1419F72F
 • FAT6E59F4EF
 • TWEET7ABA8166
 • VIC3B7D77E4
 • TOY7CC8E04
 • FAT48801614
 • LIV63410BEC
 • VIC6732D099
 • TOY5FDFDE0F

Toy Chess : Block Puzzle forever code

 • FAT40E94474
 • SVIP57E2703E
 • DEVA3D770B
 • VIC3399C0C0
 • DEV2C8C0605
 • SUP2098A80B
 • DEV6A149BC7
 • TOY24FD8C0C
 • NEW2460B12D
 • DEV1A8FBD48
 • SVIP2B9A0DE2

Toy Chess : Block Puzzle FAQ

EUgBTdyTZY5oO27DAfIOHGyrdQKgf2xx443rWtA5AYisUfV2FSJSFhBZIjCe216r3Q8=w526 h296 rw

What is the process of code redemption in Toy Chess : Block Puzzle

For code redemption in Toy Chess : Block Puzzle, you simply have to adhere to these steps:

1. Open up Toy Chess : Block Puzzle on your device.
2. Tap the Shop button located on the screen.
3. Scroll down to the lower part of the Shop menu and locate the redemption area.
4. Duplicate a code from our list.
5. Input it into the text box provided.
6. Click on the Redeem button and receive your reward.

What are Toy Chess : Block Puzzle codes

gYidyhF4GVc3V3k5l1HGHB6e33OLGbRQlGJ8arvyMw 2LisElp On vjsEr9NL2gxby=w526 h296 rw
In the case of codes and games such as Toy Chess : Block Puzzle, you’ll notice that they typically give you bonus gifts that enable you to make more progress in the gameplay. These almost always can only be used once, so make sure to only use them if you’re ready to make the most of them. You will also need to utilize them promptly, as they might have an expiration date!

Where do I get more codes for Toy Chess : Block Puzzle

It’s advisable to stay updated with the official social accounts of the game on Reddit, the Facebook platform, Twitter, the Instagram platform, or the Discord platform for the latest code releases. Most game developers create -related groups, Discord servers, or Twitter accounts. The game’s presence on Instagram or Facebook is uncommon

People Also Read  Cartoon Network’s Party Dash codes - Update 06/2024

When it comes to Toy Chess : Block Puzzle Codes , you shall follow their page on Discord server.

Introducing Toy Chess : Block Puzzle

1cCXn1IY0BgtOVyrAO16kXpzNu VJJWU8QufkMZoGpnREFMvcFO qtosVrRbyTnQ1QY=w526 h296 rw

Stars Rating
Age Rate Rated for 3+
Release Date Jan 24, 2022
Download 100,000+ downloads
Game Publisher BBANGYA SOFT

Cờ vua đồ chơiToy Chess là một trò chơi giải đố khối đầy thử thách, một trò chơi cổ điển hoàn toàn miễn phí với các khối đồ chơi dễ thương. Đặc biệt, Toy Chess cung cấp chế độ PvP thú vị nhất để cho phép bạn thách thức bạn bè, gia đình và vòng tròn của bạn. Bạn có nhớ trò chơi loại bỏ khối cổ điển mà bạn đã chơi khi còn trẻ không? Nhưng điều này khác với trò chơi Tetris retro. Bạn có muốn thử Cờ đồ chơi đơn giản nhưng gây nghiện của chúng tôi không? Rèn luyện bộ não của bạn với trò chơi tuyệt vời này! Cách chơi cờ đồ chơi (Multi-Play):1. Xóa một dòng và tấn công người chơi khác.2. Nếu bạn bị tấn công, bạn sẽ nhận được 5 khối ngắt lời.3. Nếu không có nơi để đặt khối, bạn sẽ thua.4. Nếu khối không được đặt trong thời hạn, nó sẽ được đặt ở bất kỳ vị trí nào. Cẩn thận! Chơi với bạn bèVui lòng chia sẻ mã lời mời khi tạo “Trận giao hữu”. Tạo một phòng cho “TRÒ CHƠI THÂN THIỆN”Bạn có thể tạo ra một căn phòng và thưởng thức các trận đấu thân thiện với bạn bè của bạn.(Nếu đó là một trận giao hữu, bạn không thể có được điểm).Nhập mã trong phòng được tạo và cố gắng truy cập nó. Làm thế nào để bắt đầu “PHÙ HỢP”Nếu bạn nhấn nút “Phù hợp”, một căn phòng với những người ngẫu nhiên sẽ được tạo ra.Nếu bạn là người quản lý phòng, vui lòng nhấn nút “Bắt đầu”. Cách chơi cờ vua đồ chơi (Chơi đơn) :1. Đơn giản chỉ cần kéo các khối đồ chơi đầy màu sắc và đặt chúng lên bảng.2. Cố gắng tạo các đường đầy đủ trên lưới theo chiều dọc hoặc chiều ngang.3. Không giới hạn thời gian! Bạn luôn có thể dừng lại và chơi lại.4. Trò chơi sẽ kết thúc nếu không có không gian cho bất kỳ khối nào bên dưới bảng.⭐️Các tính năng: – Thách thức và thú vị- Vui chơi- Hoàn toàn miễn phí- Câu đố khối cổ điển- Trò chơi rèn luyện trí não- Trò chơi ngoại tuyến

The visuals in the Toy Chess : Block Puzzle

zGtxyn7Ai RcVIYTEuMpZxgINU67u HJqZ24VS1F zQDwIODUtBZRwQlAygPb1yb c=w526 h296 rw
Lna koZHz87ZbcGwL 82McHWGB50lcecVeoQEild3qXuZ7OFJ1qHXgOZ3TzAMvrh8fM=w526 h296 rw
u5DsX45jzagizdPtZZrdBG24H7ALJAcXimyAX30MvuoP7TAen13F vmimd UmRmJwx4=w526 h296 rw
6E mNG47f0X5th cHLFyXBp4kGQcXQ 3g5jfQwdXqwcCltAN2FT2BJjIKrqV 6dfzQ=w526 h296 rw
KCn03RuqmBCqhrJD6Wo3r80IHzkwxpxnzTOMNI5NdBoD1gca6TbBmiTq79cfG9Xq5w=w526 h296 rw
KNSH8kiE8BzaBmASeUBbJnU PF4tn8esKKfcYtYLk1s1MHzL7yr07Z1vJAT3C mYs4=w526 h296 rw
puqjeikICHzGkJHWFEdb1lUAXDKTN6I1hZBZhOSdWQjIgSYwhHtKp43pJouorCq8 IM=w526 h296 rw
VATnjpiFGB4gOULujQeGX83dYNCE4gQ0NSVfnPrjFEB8Vaoxha8azAPmVtxcKqfIoaE=w526 h296 rw
SxQDQICtFmXA33O8lZDmMXfw X6yh8rOkMh1eWZzPRkYNWuoB37EjEH8r APygKRWQ=w526 h296 rw
W2fCtxJ2CvpEQHNHj0ZPa0MkXfoVrzbh2AECM0 QtJ7IRjV2bFHy7Hd ZWWYaibS7A8=w526 h296 rw
Mw325PWMsCC2Qu1cQPBsX2gVGI89 9UewuETa4bDk9XQw yB6j8sPSwNaMPnhGD1VA=w526 h296 rw

Update at 10:53 - 18/01/2024
Vote
Avatar photo

Gameunition is an experienced gamer with a passion for exploring the gaming world. With years of gaming under their belt, they have honed their skills and become a master at hunting down game codes to claim rewards. Gameunition is not just a skilled player but also an outstanding code hunter, always willing to share their rewards and game knowledge with the gaming community. This has made them a respected figure in the gaming community, inspiring others with their dedication and expertise.

MORE CONTENT

Comment